Регистрацията на оператор на БЛС се осъществява от меню „Вход“ в горния ляв ъгъл.

След избиране на бутон „Вход“ се избра една от следните опции:

- Регистрирай Физическо лице

- Регистрирай Юридическо лице

- Промени паролата си

В случай че е избирана опцията „Регистрирай Физическо лице“:

Попълва се регистрационната информация, включваща трите имена на лицето, адрес, ЕГН, телефонен номер, застраховка (ако е необходима).

В случай че не се предвижда експлоатация на дрон с тегло над 20кг, съществува опцията да се игнорира изискването за застраховка чрез бутон „Премахни“. Премахването се потвърждава чрез допълнителния бутон.

Потребителят се запознава с политиката за защита на личните данни и декларацията, като маркира съответните бутони.

С натискане на бутон „Регистрирай се“ се изпраща заявката за регистрация на профила.

Заявката се преглежда и потвърждава от Администратор на системата.  В случай на некоректни данни, потребителят ще получи системно съобщение за отстраняване на грешките.

Ако заявката е потвърдена, потребителят ще получи имейл с активационен линк, от който може еднократно да влезе в системата и да зададе парола. С това действие профилът на потребителя в системата вече е активен.

Системата генерира уникален регистрационен номер на оператора на БЛС. Потребителят може да види своя номер в профила си.

Операторът на БЛС следва да попълни и поддържа актуална информация за:

- дроновете, които ще експлоатира;

- пилотите, които ще извършват полети с посочените дронове.

Тази информация се попълва в меню „Работен плот“.

В секция „Действия“ от падащото меню „Добави“ се избира каква информация ще се попълва.

С избирането на опция „Пилот“ се отваря нова подстраница и се попълва съответната информация за пилота. Всеки пилот се добавя отделно.

С избирането на опция „БЛС“ се отваря нова подстраница и се попълва съответната информация за дрона. Всеки дрон се добавя отделно.

Следва да се има предвид, че подадената информация за пилот и БЛС не е видима за потребителя. При необходимост от корекция или изтриване на информацията следва да пишете на [email protected]

 

В случай че е избирана опцията „Регистрирай Юридическо лице“:

Попълва се регистрационната информация, включваща трите имена на представителя на фирмата, наименование на фирмата и ЕИК, телефонен номер, адрес, застраховка.

Забележка: Към момента е осигурена възможност поле Застраховка да не се попълва. Може да се премахне изискването за застраховка от бутон „Премахни“, след което се потвърждава премахването.

Потребителят се запознава с политиката за защита на личните данни и декларацията, като маркира съответните бутони.

С натискане на бутон „Регистрирай се“ се изпраща заявката за регистрация на профила.

Заявката се преглежда и потвърждава от Администратор на системата.  В случай на некоректни данни, потребителят ще получи системно съобщение за отстраняване на грешките.

Ако заявката е потвърдена, потребителят ще получи имейл с активационен линк, от който може еднократно да влезе в системата и да зададе парола. С това действие профилът на потребителя в системата вече е активен.

Системата генерира уникален регистрационен номер на оператора на БЛС. Потребителят може да види своя номер в профила си.

Операторът на БЛС следва да попълни и поддържа актуална информация за:

- дроновете, които ще експлоатира;

- пилотите, които ще извършват полети с посочените дронове.

Тази информация се попълва в меню „Работен плот“.

В секция „Действия“ от падащото меню „Добави“ се избира каква информация ще се попълва.

С избирането на опция „Пилот“ се отваря нова подстраница и се попълва съответната информация за пилота. Всеки пилот се добавя отделно.

С избирането на опция „БЛС“ се отваря нова подстраница и се попълва съответната информация за дрона. Всеки дрон се добавя отделно.

Следва да се има предвид, че подадената информация за пилот и БЛС не е видима за потребителя. При необходимост от корекция или изтриване на информацията следва да пишете на [email protected]

 

Промяна на парола

От подменю „Промени паролата си“ потребителят може да промени паролата си при необходимост.

 

Маркиране на дрон

Уникалният регистрационен номер на оператора на БЛС е във формат BGRpxs4wvrvpbp63-duz, от който последните три цифри xyz са секретни и не се разпространяват.

Потребителят следва да маркира с този номер всички свои дронове, които експлоатира или възнамерява да експлоатира, за конкретния случай от примера BGRpxs4wvrvpbp63.

Маркиране означава обозначаване на дрона с уникалния регистрационен номер на оператора на БЛС, като номерът може да е и под формата на QR-код. Начинът на маркиране е решение на оператора, стига маркировката да е четлива при проверка.