Регистрацията на оператор на БЛС се осъществява от меню „Вход“ в горния ляв ъгъл.

След настигане на бутон „Вход“ се избра една от следните опции:

- Регистрирай Физическо лице

- Регистрирай Юридическо лице

- Промени паролата си

В случай че е избирана опцията „Регистрирай Физическо лице“:

Попълва се регистрационната информация, включваща трите имена на лицето, адрес, ЕГН, телефонен номер, застраховка (ако е необходима).

В случай че не се предвижда експлоатация на дрон с тегло над 20кг, съществува опцията да се игнорира изискването за застраховка чрез бутон „Премахни“. Премахването се потвърждава чрез допълнителния бутон.

Потребителят се запознава с политиката за защита на личните данни и декларацията, като маркира съответните бутони.

С натискане на бутон „Регистрирай се“ се изпраща заявката за регистрация на профила.

Заявката се преглежда и потвърждава от Администратор на системата.  В случай на некоректни данни, потребителят ще получи системно съобщение за отстраняване на грешките.

Ако заявката е потвърдена, потребителят ще получи имейл с активационен линк, от който може еднократно да влезе в системата и да зададе парола. С това действие профилът на потребителя в системата вече е активен.

Системата генерира уникален регистрационен номер на оператора на БЛС. Потребителят може да види своя номер в профила си.

Операторът на БЛС следва да попълни и поддържа актуална информация за:

- дроновете, които ще експлоатира;

- пилотите, които ще извършват полети с посочените дронове.

Тази информация се попълва в меню „Работен плот“.

В секция „Действия“ от падащото меню „Добави“ се избира каква информация ще се попълва.

С избирането на опция „Пилот“ се отваря нова подстраница и се попълва съответната информация за пилота. Всеки пилот се регистрира отделно.

С избирането на опция „БЛС“ се отваря нова подстраница и се попълва съответната информация за дрона. Всеки дрон се регистрира отделно.

 

В случай че е избирана опцията „Регистрирай Юридическо лице“:

Попълва се регистрационната информация, включваща трите имена на представителя на фирмата, ЕГН, наименование на фирмата и ЕИК, телефонен номер, адрес, застраховка.

Забележка: Към момента е осигурена възможност това поле да не се попълва. Може да се премахне изискването за застраховка от бутон „Премахни“, след което се потвърждава премахването.

Потребителят се запознава с политиката за защита на личните данни и декларацията, като маркира съответните бутони.

С натискане на бутон „Регистрирай се“ се изпраща заявката за регистрация на профила.

Заявката се преглежда и потвърждава от Администратор на системата.  В случай на некоректни данни, потребителят ще получи системно съобщение за отстраняване на грешките.

Ако заявката е потвърдена, потребителят ще получи имейл с активационен линк, от който може еднократно да влезе в системата и да зададе парола. С това действие профилът на потребителя в системата вече е активен.

Системата генерира уникален регистрационен номер на оператора на БЛС. Потребителят може да види своя номер в профила си.

Операторът на БЛС следва да попълни и поддържа актуална информация за:

- дроновете, които ще експлоатира;

- пилотите, които ще извършват полети с посочените дронове.

Тази информация се попълва в меню „Работен плот“.

В секция „Действия“ от падащото меню „Добави“ се избира каква информация ще се попълва.

С избирането на опция „Пилот“ се отваря нова подстраница и се попълва съответната информация за пилота. Всеки пилот се регистрира отделно.

С избирането на опция „БЛС“ се отваря нова подстраница и се попълва съответната информация за дрона. Всеки дрон се регистрира отделно.

 

Промяна на парола

От подменю „Промени паролата си“ потребителят може да промени паролата си при необходимост.

 

Маркиране на дрон

Уникалният регистрационен номер на оператора на е във формат BGRsdkaljdff5fdv-xyz, от който последните три цифри xyz са секретни и не разпространяват.

Потребителят следва да маркира с този номер всички свои дронове, които експлоатира, за конкретния случай от примера BGRsdkaljdff5fdv.

Маркиране означава обозначаване на дрона с уникалния регистрационен номер на оператора на БЛС, като номерът може да е и под формата на QR-код. Маркировката трябва да е четлива и неизтриваема.