Class C0
  • dmincheva
  • 10-Jul-2024

Когато се управлява дрон, трябва да се спазват правилата, определени в европейския регламент за дроновете. Съгласно този регламент дроновете се експлоатират в различни категории, като се вземе предвид предназначението им и потенциалните рискове, които те представляват за хората и другите потребители на въздушното пространство, включително пътнически самолети и спасителни вертолети.

Информацията по-долу е специално предназначена за най-малките дронове, клас C0, т.е. с тегло под 250 g. Целта е да се изяснят някои опасения, които може да са възникнали у операторите, когато са открили някои ограничения за този клас дронове.

Основни положения за дронове, клас C0

Европейският регламент за дроновете е разработен, като определя изисквания, пропорционални на риска от операцията и позволява някои операции да се извършват без предварително разрешение (т.е. неограничената категория). В някои случаи това може да стане и без никакво обучение на дистанционно управляващите пилоти за подкатегория A1 на неограничената категория при използване на дрон, клас C0.

Много малките дронове до 250 g понякога могат да бъдат играчки. Обаче, могат да бъдат и сравнително сложни продукти, като например DJI Mini или подобни продукти. Счита се, че когато скоростта, с която дронът може да лети, не е много висока (под 19 m/s), той представлява ограничен риск за хората. Въпреки това, в случай на сблъсък с въздухоплавателно средство (особено малък самолет или по-леко от въздуха въздухоплавателно средство, като например балоните), това може да бъде опасно.

В тази връзка е осигурено голямо опростяване при летене с дрон, клас C0, в неограничената подкатегория A1, като няма изискване за обучение за дистанционно управляващите пилоти, няма задължителна функция за геопространствено ориентиране и няма задължителна електронна  идентификация от разстояние. Подобни опростявания обаче са компенсирани от по-строги оперативни изисквания, като например строгото ограничение на височината от 120 m. Ако се позволи на дистанционно управляващите пилоти, използващи дронове, клас C0, да отключат системата и да летят по-високо без да разбират възможния риск, който се разглежда по време на A1/A3 онлайн обучението, това има потенциал да причини инцидент.

Защо височина от 120 m?

Пилотираните въздухоплавателни средства обикновено летят над 150 m, така че вероятността да се срещне пилотирано въздухоплавателно средство над 120 m (с добавен буфер от 30 m) е много по-висока.

Поради тази причина височината трябва да бъде ограничена до 120 m при операциите с дронове, клас C0.

Въпреки това, нищо не пречи на производителя да маркира дрон под 250 g с клас C1. В този случай дистанционно управляващите пилоти следва да преминат онлайн обучение и ще могат да отключат ограничението от 120 m на дрона. Обучението е доста лесно и е наистина важно да се гарантира, че пилотите на дронове са наясно с отговорността, която носят в ръцете си, и с рисковете, които могат да причинят на другите потребители на въздушното пространство.

Основните послания от тази информация

Когато летите в неограничената категория, трябва да поддържате VLOS (дронът да е в обсега на видимост на пилота) и да летите на височина под 120 m. 

Ако имате дрон с тегло под 250 g, който има технически характеристики да лети над 120 m, тогава пилотът първо трябва да завърши необходимото A1/A3 онлайн обучение.