Limited Open Cat
  • dmincheva
  • 20-May-2024

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 въвежда три категории на опериране – неограничена, специфична и сертифицирана. За обикновения любител на дронове интерес представлява най-вече неограничената категория.

Експлоатацията в неограничена категория не изисква вземането на предварителни разрешения от ГД ГВА, стига да се спазват изискванията на регламента, като обучение на пилота, полети в обсега на видимост на пилота, височина на полета до 120м.  

Отделно неограничената категория е разделена на 3 подкатегории:

- Подкатегория А1 – извършване на полети над хора, но не множество хора;

- Подкатегория А2 – извършване на полети близо до хора;

- Подкатегория А3 – извършване на полети далеч от хора.

Регламентът въвежда също така класове дронове, с които е заложено да се оперира в определени категории/подкатегории. До влизането в сила на регламента няма произведен дрон с СЕ и клас маркировка. Затова регламентът въвежда преходен период до 31.12.2023, където има разлика спрямо нормалната неограничена категория какъв дрон къде може да лети.

Опериране с дрон, произведен с СЕ и клас маркировка

Неограничена категория

Класове (тегло)

Подкатегория А1 (над хора)

С0 (250 гр), С1 (900 гр)

Подкатегория А2 (близо до хора – 30м, 5м)

С2 (4 кг)

Подкатегория А3 (далеч от хора)

С3 (25 кг), С4 (25 кг)

Преходен период – ситуацията, която е в момента

Тип на експлоатация

Дрон без клас маркировка - тегло

Съгласно изискванията на подкатегория А1

под 500 гр

Съгласно изискванията на подкатегория А2, но отстоянието от хора е 50м, не 30м и няма опция за режим на ниска скорост

500 гр < 2 кг

Съгласно изискванията на подкатегория А3

2 кг < 25 кг