EASA
  • dmincheva
  • 27-May-2024

Във връзка с влизането в сила на изискванията за наличие на клас маркировка на дроновете, използвани в неограничената категория, и наличие на модул за пряка идентификация от разстояние в специфична категория от 01.01.2024 г. Агенцията за авиационна безопасност на ЕС публикува на електронната си страница за дронове и периодично актуализира информацията за:

а) пуснати на пазара дронове с клас маркировка (UAS with C-Class Markings);

б) пуснати на пазара модули за пряка идентификация от разстояние (Remote identification).