А2
  • dmincheva
  • 13-Jun-2024

Дистанционно управляващите пилоти следва да преминат допълнителен изпит, за да могат да извършват полети с БЛС близо до хора, т.е. експлоатация в подкатегория А2.  

Изпитът за подкатегория А2 ще се осигурява от ГД ГВА и ще е присъствен. Изпитите ще се провеждат в сградата на ГД ГВА – гр. София, бул. Брюксел № 1.  

Продължителността на изпита е 45 мин. Успеваемост - 75%.

Изпитът се състои от 30 въпроса разпределени в три теми:

а) метеорология,

б) летателни характеристики на БЛС, и

в) технически и експлоатационни мерки за смекчаване на наземния риск.

Кандидатът сам трябва да се подготви съгласно съдържанието на теоретичната програма за подкатегория А2, определена в AMC1 UAS.OPEN.030(2)(c) от Регламент 2019/947. В помощ на кандидатите ГД ГВА е разработила материали за обучение за А2, които обхващат необходимите теми. Съдържанието на теоретичната програма и материалите за обучение са публикувани в меню Публикации в https://x-tesla.caa.bg/.  

Освен това, кандидатът трябва, преди да се яви на изпита, да премине практически курс на самообучение, който се самодекларира, и включва практически компетентности съгласно AMC2 UAS.OPEN.030(2)(b) от Регламент 2019/947.

За явяване на изпит за подкатегория А2, кандидатът трябва:

- да е преминал онлайн обучение и изпит за А1/А3;

- да е преминал практически курс на самообучение.

ГД ГВА е разработила образец на Декларацията за практическия курс на самообучение, която следва да се попълни от кандидата и предостави при явяването на изпит. Декларацията е публикувана в меню Публикации в https://x-tesla.caa.bg/.

В платформата https://x-tesla.caa.bg/ ще има информация за правилата и условията за провеждане на изпит за А2, както и възможност кандидатите да подават заявка за сертифициране на А2.

Информацията за насрочените изпити за подкатегория А2 ще бъде публикувана в меню „Календар“ в https://x-tesla.caa.bg/, от където желаещите ще могат да се регистрират за съответния изпит.

С оглед на епидемиологичната обстановка изпитите ще се провеждат при стриктно спазване на противоепидемични мерки – носенето на защитна маска и спазването на дистанция са задължителни.

ГД ГВА планира да започне провеждането на изпитите след 01.04.2021г., в случай че няма други ограничения от Министерството на здравеопазването.