drone
  • dmincheva
  • 08-Jul-2024

С влизането в сила на Регламент 2019/947 относно изисквания за експлоатация на безпилотни летателни системи, или както се наричат в ежедневието дронове, се въвеждат няколко основни понятия – две от тях са оператор на БЛС и дистанционно управляващ пилот.

Оператор на БЛС може да бъде всяко юридическо или физическо лице, което експлоатира или възнамерява да експлоатира една или повече БЛС и носи цялата отговорност за дейността.

Дистанционно управляващ пилот е лицето, което управлява дрона.

Тези два субекта се идентифицират с два различни номера.

Оператор на БЛС се регистрира и се идентифицира с уникален дигитален регистрационен номер, чийто формат е BGR123456789abcd-xyz. Последните три знака са тайни и операторът на БЛС не трябва да ги разпространява. С този номер (без последните три цифри) операторът на БЛС маркира всеки дрон, който експлоатира. Начинът на поставяне на номера зависи от оператора на БЛС, стига номерът да е видим, четим и неизтриваем. Този номер е като регистрационния номер на колата.

На дистанционно управляващ пилот му се назначава идентификационен номер, чийто формат е BGR-RP-123456789abc, и след като премине обучение и изпит, му се издава свидетелство с този номер. Това свидетелство е като шофьорската книжка.

В някои случаи тези два субекта могат да бъдат едно и също лице. Например, дистанционно управляваща пилот, който е над 18 години и извършва полети за забавление, е и оператор на БЛС. Въпреки това двата вида номера не са взаимозаменяеми и дрон се маркира само с номера на оператора на БЛС.