250gr
  • dmincheva
  • 17-Apr-2024

 

С въвеждането на новите европейски правила за експлоатация на БЛС се изисква спазването на определени изисквания, като регистрация на оператор на БЛС, обучение на дистанционно управляващи пилоти и др.

Съгласно изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 лицето, което възнамерява да оперира с БЛС, се задължава да се регистрира като оператор на БЛС. Това правило не важи в следните случаи:

- когато се оперира с БЛС с тегло под 250 гр., освен ако не е оборудвана със сензор за улавяне на лични данни, т.е. камера и/или микрофон; или

- ако е детска играчка. Детска играчка означава, че БЛС е предназначена за лица под 14 години и това е обозначено на опаковката/системата.  

Няма нормативно изискване, което да задължава дистанционно управляващ пилот, който ще лети с БЛС с тегло под 250гр., да преминава обучение. Въпреки това e препоръчително да бъде преминато онлайн обучението за подкатегория А1/А3, което включва основните елементи за безопасна експлоатация на БЛС и запознаване с приложимите разпоредби и ограничения. Чрез обучението дистанционно управляващият пилот ще получи съществените знания релевантни за експлоатацията в неограничена категория, които биха му осигурили възможност да придобие компетенцията, необходима да извършва полети с БЛС, като се поддържа едно високо ниво на безопасност.

Регистрацията на оператор на БЛС и обучението на дистанционно управляващия пилот са две различни процедури с различни правила. Например, ако лице ще оперира с БЛС, оборудвана с камера и чието тегло е под 250гр., се задължава да се регистрира като оператор на БЛС, но не е необходимо да преминава обучение.