drones classes
  • dmincheva
  • 10-Jul-2024

От началото на 2024 г., за да могат да се използват в неограничената категория, новите дронове, пуснати на пазара, трябва да бъдат маркирани с клас маркировка от С0 до С4.

Въпреки това, регламентът осигурява възможност да се продължи използването на дронове, които вече са в употреба или са пуснати на пазара, както следва:

• дрон с тегло под 250 g може да се управлява в подкатегория A1;

• дрон с тегло под 25 kg може да се управлява в подкатегория А3;

• летенето с дрон с тегло над 250 g изисква преминаване на онлайн теоретичен изпит за A1/A3 от пилота;

• летенето в подкатегория А2 е възможно само с дрон с клас маркировка С2 и преминаване на теоретичен изпит за А2 от пилота.

В момента има седем различни класа дронове:

• Класове C0 и C1 са предназначени за летене в подкатегория A1;

• Клас C2 е предназначен за летене в подкатегория A2;

• Клас C3 и C4 са предназначени за летене в подкатегория A3;

• Класове C5 и C6 са предназначени за операции в специфична категория съгласно основни сценарии, които следва да се декларират.