categories
  • dmincheva
  • 11-Jul-2024

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 и Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 определят изискванията за безопасна експлоатация на безпилотни летателни системи (БЛС) в европейското небе (държави-членки на ЕС и ААБЕС).

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 разглежда видовете операции и техните нива на риск. Той определя три категории операции: „неограничена“, „специфична“ и „сертифицирана“.

Неограничена категория е насочена към операции с много малък риск, където безопасност е осигурена, при условие че операторът на БЛС спазва съответните изисквания за предвидената операция. Тази категория е подразделена на три допълнителни подкатегории – A1, A2 и A3. Оперативните рискове в неограничена категория се считат за ниски и поради това не се изисква разрешение преди полет.

Специфична категория обхваща по-рискови операции, при които безопасността се гарантира, като операторът на БЛС придобие разрешение за експлоатация от ГД ГВА преди започване на операцията. За да получи разрешение, операторът на БЛС трябва да извърши оценка на риска свързана с безопасността, и която оценка ще определи изискванията, необходими за безопасна експлоатация на БЛС.

При сертифицирана категория рискът за безопасността е толкова висок, че се изисква сертифициране на оператора на БЛС и самата БЛС, за да се гарантира безопасността, както и лицензиране на дистанционно управляващия пилот.

Първата Ви стъпка като оператор на БЛС / дистанционно управляващ пилот е да се регистрирате в държавата, в която живеете или в която е основното Ви място на дейност. Регистрацията като оператор на БЛС за Република България се извършва на drone.caa.bg.

Втората Ви стъпка е да се уверите, че Вие като оператор на БЛС или дистанционно управляващ пилот сте наясно с правилата и риска, свързани с операцията. Операторът на БЛС е лицето, което е регистрирано и отговаря за операцията. Дистанционно управляващият пилот е лицето, което всъщност управлява БЛС. Операторът на БЛС може също да бъде дистанционно управляващ пилот или операторът на БЛС може да наеме един или повече дистанционно управляващи пилоти. Дистанционно управляващият пилот трябва да има подходящо обучение за провеждане на операцията. Онлайн обучението и изпит за подкатегория А1/А3 се извършва на x-tesla.caa.bg.

Също така следва да се уверите, че притежавате подходяща застраховка за извършване на Вашата дейност.

И накрая, но не на последно място, следва да се проверява къде е разрешено да се лети и къде трябва да се вземе разрешение за полет преди да се влезе в определена географска зона на БЛС. Информация за географските зони на БЛС в Република България може да бъде намерена в Раздел Дронове на електронната страница на ГД ГВА.

Интерактивни карти

Всяко произшествие или инцидент, на които сте били свидетел или сте били част от него, и които са довели до нараняване на човек или когато е с участието на пилотирано въздухоплавателно средство, следва да се докладва на ГД ГВА.