EASA  e-rules
  • dmincheva
  • 12-Jul-2024

Агенция за авиационна безопасност на ЕС (ААБЕС) актуализира Правилата за лесен достъп за дроновете (Easy Access Rules for Drones). Easy Access Rules for Drones е документ, съдържащ всички правила и процедури за експлоатация на БЛС, показани в консолидиран, лесен за четене формат с усъвършенствани навигационни функции чрез връзки и отметки. Този документ обхваща Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947, свързаните с него приемливи средства за съответствие (AMC) и насочващи материали (GM), както и Делегиран регламент (ЕС) 2019/945.

С това изменение от януари 2021г. се доуточняват условията за разрешаване на операции с БЛС над населени райони и множество хора в „специфичната“ категория, осигурява се оперативната съвместимост на националните системи на държавите членки на ААБЕС за регистрация на операторите на БЛС и на сертифицирани БЛС, които изискват регистрация, и се въвеждат нови предварително дефинирани оценки на риска (PDRA), както и се подобряват съществуващите PDRA.

Правилата за лесен достъп за дроновете (Easy Access Rules for Drones) мога да се изтеглят от https://www.easa.europa.eu/document-library/easy-access-rules/easy-access-rules-unmanned-aircraft-systems-regulation-eu.