EASA
  • dmincheva
  • 13-Jun-2024

Агенцията за авиационна безопасност на ЕС публикува отговорите на въпросите, които им бяха зададени по време на живото им излъчване на 9 декември 2020 относно експлоатацията на БЛС в неограничена категория с цел забавление и на 10 декември 2020 относно професионалната експлоатацията на БЛС.

Отговорите с въпросите могат да бъдат намерени в Event proceedings Flying a Drone for fun - Get to know how to become a good drone pilot и Flying a Drone professionally - Find out what is important for your business.