• dmincheva
 • 13-Jul-2024

Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (ААБЕС) организира онлайн събитие във връзка с новопубликуваните насоки за проверка на проектирането на БЛС, които ще се използват в специфична категория при дейности със среден риск (

 • dmincheva
 • 13-Jul-2024

За експлоатация в специфична категория се изисква операторът на БЛС да притежава разрешение за експлоатация, издадено от ГД ГВА, освен ако експлоатацията не е съгласно публикуван основен сценарий. Това разрешение се издава на базата на извършена от оператора на БЛС оценка на експлоатационния риск съгласно чл.

 • dmincheva
 • 13-Jul-2024

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 и Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 определят изискванията за безопасна експлоатация на безпилотни летателни системи (БЛС) в европейското небе (държави-членки на ЕС и ААБЕС).

 • dmincheva
 • 13-Jul-2024

Агенцията за авиационна безопасност на ЕС публикува отговорите на въпросите, които им бяха зададени по време на живото им излъчване на 9 декември 2020 относно експлоатацията на БЛС в неограничена категория с цел забавление и на 10 декември 2020 относно професионалната експлоатацията на БЛС.

 • dmincheva
 • 13-Jul-2024

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 въвежда три категории на опериране – неограничена, специфична и сертифицирана. За обикновения любител на дронове интерес представлява най-вече неограничената категория.

 • dmincheva
 • 13-Jul-2024

С влизането в сила на Регламент 2019/947 относно изисквания за експлоатация на безпилотни летателни системи, или както се наричат в ежедневието дронове, се въвеждат няколко основни понятия – две от тях са оператор на БЛС и дистанционно управляващ пилот.