• dmincheva
 • 23-May-2024

От началото на 2024 г., за да могат да се използват в неограничената категория, новите дронове, пуснати на пазара, трябва да бъдат маркирани с клас маркировка от С0 до С4.

 • dmincheva
 • 23-May-2024

Във връзка с влизането в сила на изискванията за наличие на клас маркировка на дроновете, използвани в неограничената категория, и наличие на модул за пряка идентификация от разстояние в специфична категория от 01.01.2024 г.

 • dmincheva
 • 23-May-2024

Когато се управлява дрон, трябва да се спазват правилата, определени в европейския регламент за дроновете. Съгласно този регламент дроновете се експлоатират в различни категории, като се вземе предвид предназначението им и потенциалните рискове, които те представляват за хората и другите потребители на въздушното пространство, включително пътнически самолети и спасителни вертолети.

 • dmincheva
 • 23-May-2024

Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (ААБЕС) организира онлайн събитие във връзка с новопубликуваните насоки за проверка на проектирането на БЛС, които ще се използват в специфична категория при дейности със среден риск (

 • dmincheva
 • 23-May-2024

За експлоатация в специфична категория се изисква операторът на БЛС да притежава разрешение за експлоатация, издадено от ГД ГВА, освен ако експлоатацията не е съгласно публикуван основен сценарий. Това разрешение се издава на базата на извършена от оператора на БЛС оценка на експлоатационния риск съгласно чл.

 • dmincheva
 • 23-May-2024

Дистанционно управляващите пилоти следва да преминат допълнителен изпит, за да могат да извършват полети с БЛС близо до хора, т.е. експлоатация в подкатегория А2.  

 • dmincheva
 • 23-May-2024

 

С въвеждането на новите европейски правила за експлоатация на БЛС се изисква спазването на определени изисквания, като регистрация на оператор на БЛС, обучение на дистанционно управляващи пилоти и др.

 • dmincheva
 • 23-May-2024

Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/947 и Делегиран регламент (ЕС) 2019/945 определят изискванията за безопасна експлоатация на безпилотни летателни системи (БЛС) в европейското небе (държави-членки на ЕС и ААБЕС).

 • dmincheva
 • 23-May-2024

Агенцията за авиационна безопасност на ЕС публикува отговорите на въпросите, които им бяха зададени по време на живото им излъчване на 9 декември 2020 относно експлоатацията на БЛС в неограничена категория с цел забавление и на 10 декември 2020 относно професионалната експлоатацията на БЛС.

 • dmincheva
 • 23-May-2024

Агенция за авиационна безопасност на ЕС (ААБЕС) актуализира Правилата за лесен достъп за дроновете (Easy Access Rules for Drones)